Ontheffing buiten faunabeheerplan

Wanneer de Faunabeheereenheid geen ontheffing heeft voor een bepaalde diersoort en deze veroorzaakt wel schade aan landbouwgewassen, dan kan men een aanvraag buiten het faunabeheerplan hiervoor indienen via de Faunabeheereenheid (info@fbelimburg.nl) bij de provincie Limburg.

Indien u in aanmerking wil komen voor een schadevergoeding van het Faunafonds, dient u altijd eerst een ontheffing te hebben aangevraagd.

Alleen voor holenduiven en knobbelzwanen wordt uw aanvraag niet gehonoreerd door de provincie Limburg, aangezien zij van mening zijn dat er andere bevredigende oplossingen bestaan om deze diersoort te verjagen.