Hazenpest

Hazenpest

Begin november 2018 is bij een haas in Limburg ‘tularemie’ vastgesteld. Tularemie is in de jagerswereld ook bekend als hazenpest en kan gevolgen hebben voor de gezondheid van jager en jachthond.

Hygiënische voorzorgsmaatregelen

Personen die in contact komen met hazen wordt aangeraden rubberen of latex handschoenen en een mondkapje te dragen bij het ontweiden en bij de omgang met zieke en dood gevonden dieren. Zieke en dood gevonden dieren moeten niet ontweid worden. Een haas met tularemie is ongeschikt voor consumptie. Wildbraad van gezond uitziende dieren moet altijd goed verhit worden. Deze tularemie-bacterie wordt bij 60 ºC gedood.

Risico’s voor de mens

Op de website van het RIVM staan vragen en antwoorden over tularemie en volksgezondheid. Zie hiervoor ook het dossier over tularemie op de RIVM website:http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tularemie

Jachthond

In principe kunnen zeer veel diersoorten en de mens tularemie krijgen; de ene diersoort is alleen gevoeliger voor de ziekte dan de andere. Honden hebben een relatief hoge, maar geen absolute, resistentie tegen tularemie. De kans dat een jachthond tularemie oploopt is dus zeer klein, maar niet uitgesloten. De symptomen zijn niet of nauwelijks te herkennen. Voor de jager en de dierenarts is het goed te weten dat bij honden de symptomen kunnen lijken op Staupe (hondenziekte).

Onderzoek DWHC

Hazen uit gebieden met abnormale sterfte kunnen bij het Dutch Wildlife Healthcare Centre (DWHC) worden onderzocht. Om beter inzicht te krijgen in de verspreiding van hazenpest in Nederland roepen we jagers in gebieden met afwijkend hazengedrag en sterfte op om contact met DWHC op te nemen via een mail naardwhc@uu.nl. Algemene informatie over de vaststelling deze maand van hazenpest in Limburg is te vinden op de website van DWHC https://www.dwhc.nl/?s=hazenpest

Afwijkend hazengedrag

Van tularemie verdachte hazen zijn opvallend zwak en apathisch. Ze lopen schommelend en waggelend en hebben hun natuurlijke schuwheid en snelheid verloren. De hazen kunnen met de handen worden gevangen.

Laatste nieuws