Hazenpest

Hazenpest

In juni 2020 is er een geval van tularemie vastgesteld bij een dode Bever in Limburg.

Begin november 2018 is bij een haas in Limburg ‘tularemie’ vastgesteld. Tularemie is in de jagerswereld ook bekend als hazenpest en kan gevolgen hebben voor de gezondheid van jager en jachthond.

Hygiënische voorzorgsmaatregelen

Je kunt nooit aan de buitenkant van een dood dier zien waaraan het is doodgegaan. Het is daarom altijd belangrijk om een ziek of dood dier met wegwerphandschoenen vast te pakken en deze na eenmalig gebruik weg te gooien.

Om een besmetting met hazenpest te voorkomen is het belangrijk om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Als de temperaturen nog hoog genoeg zijn voor muggen en/of teken, gebruik dan insectenwerende middelen en/of draag insectenwerende kleding als u het veld in gaat.
  • Draag altijd wegwerphandschoenen bij het aanraken van zieke of dode dieren en gooi deze na eenmalig gebruik weg.
  • Was hierna uw handen met zeep en veel water en droog ze goed.
  • Zorg bij wondjes voor een goede wondhygiëne door de wond zorgvuldig te desinfecteren en verbind schaaf- en snijwondjes.
  • Was vóór het eten opnieuw goed uw handen.
  • Verhit (konijnen- en hazen)vlees altijd voldoende zodat het gaar is; eet geen rosé gebakken vlees (kerntemperatuur hoger dan 60 °C).

Risico’s voor de mens

Tularemie

Tularemie komt vrij algemeen in de wereld voor. Vooral knaagdieren en haasachtigen zijn gevoelig voor deze ziekte. De ziekte is bij mensen in Nederland zeldzaam. In de volksmond wordt vaak gesproken over ‘hazenpest’ en in Duitsland, wordt naast ‘Hasenpest’, ook de term ‘Nagerpest’ (Nager = knaagdier) veel gebruikt. In Duitsland, in de deelstaat Brandenburg, is al eerder tularemie bij een bever vastgesteld*, maar tot op heden was deze ziekte nog niet in Nederland bij een bever aangetoond.

Zoönose

Tularemie is een zoönose, hetgeen inhoudt dat de mens de ziekte kan oplopen door contact met een besmet dier. Daarnaast kan de mens besmet raken met hazenpest door een insecten- of tekenbeet, door het binnenkrijgen van besmet (oppervlakte)water of voedsel of door het inademen van gecontamineerd stof of luchtdeeltjes. Informatie over de ziekteverschijnselen bij de mens kunt u vinden op de website van het RIVM (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tularemie).

Jachthond

In principe kunnen zeer veel diersoorten en de mens tularemie krijgen; de ene diersoort is alleen gevoeliger voor de ziekte dan de andere. Honden hebben een relatief hoge, maar geen absolute, resistentie tegen tularemie. De kans dat een jachthond tularemie oploopt is dus zeer klein, maar niet uitgesloten. De symptomen zijn niet of nauwelijks te herkennen. Voor de jager en de dierenarts is het goed te weten dat bij honden de symptomen kunnen lijken op Staupe (hondenziekte).

Onderzoek DWHC

Hazen uit gebieden met abnormale sterfte kunnen bij het Dutch Wildlife Healthcare Centre (DWHC) worden onderzocht. Om beter inzicht te krijgen in de verspreiding van hazenpest in Nederland roepen we jagers in gebieden met afwijkend hazengedrag en sterfte op om contact met DWHC op te nemen via een mail naardwhc@uu.nl. Algemene informatie over hazenpest in Limburg is te vinden op de website van DWHC https://www.dwhc.nl/?s=hazenpest

Afwijkend hazengedrag

Van tularemie verdachte hazen zijn opvallend zwak en apathisch. Ze lopen schommelend en waggelend en hebben hun natuurlijke schuwheid en snelheid verloren. De hazen kunnen met de handen worden gevangen.

Laatste nieuws