Protocol “Dood gevonden Wild zwijn” (juli 2019)

Protocol “Dood gevonden Wild zwijn” (juli 2019)

Vanuit het Ministerie is een protocol “Dood gevonden Wild zwijn” opgesteld in het kader van de preventie en vroegtijdige opsporing van Afrikaanse Varkenspest (AVP) bij Wilde Zwijnen, zie link Protocol gevonden wild zwijn kadaver versie juli 2019.

Elk gevonden Wild zwijn kadaver, dat géén sporen heeft van afschot, stroperij of van een aanrijding/verkeersongeval, wordt beschouwd als een verdenking. Al deze verdachte in het veld dood gevonden Wilde Zwijnen dienen altijd direct te worden gemeld bij Cor Kouters, er dient minimaal 5 meter afstand te worden gehouden tot het kadaver en het dier mag zeker niet worden verplaatst (tenzij de verkeersveiligheid dit noodzakelijk maakt, maar dan strikte hygiëne toepassen).

Het dier zal vervolgens ter plekke door Cor Kouters (06-51211149) of zijn plaatsvervanger (06-10822954) onderzocht en bemonsterd gaan worden.

Pas als de uitslag van het laboratorium bekend is (1-2 dagen) en er géén AVP is aangetroffen mag het kadaver afgevoerd worden op de gebruikelijk wijze.

Indien er sprake is van een bevestigde besmetting in Limburg (of binnen 10 km van de grens, waardoor een deel van Limburg tot de bufferzone zou gaan behoren) wordt opgeschaald naar een zwaarder protocol. Tot die tijd geldt het bovengenoemde protocol (juli 2019) voor geheel Limburg.

Laatste nieuws