Gegevens Voorjaarstelling 2020

Gegevens Voorjaarstelling 2020

In de bijlage Overzicht telgegevens voorjaarstelling 2020 treft u een overzicht aan van de telgegevens per Wildbeheereenheid welke zijn verzameld tijdens de voorjaarstelling op 4 april jl.  De telgegevens van diverse Watervogels, Kraaiachtigen, Zoogdieren en Jachtsoort ten worden op 5 werkbladen weergegeven.

Vanwege Covid-19 hebben een aantal WBE’s dit jaar niet geteld.

Laatste nieuws