Gegevens Voorjaarstelling 2021

Gegevens Voorjaarstelling 2021

In de bijlage  Overzicht telgegevens voorjaarstelling 2021 treft u een overzicht aan van de telgegevens per Wildbeheereenheid welke zijn verzameld tijdens de voorjaarstelling op 27 maart jl.  De telgegevens van diverse Watervogels, Kraaiachtigen, Zoogdieren en Jachtsoorten worden op 5 werkbladen weergegeven.

Vanwege Covid-19 hebben een aantal WBE’s dit jaar niet geteld.

Laatste nieuws