Gegevens Voorjaarstelling 2019

Gegevens Voorjaarstelling 2019

In de bijlage Overzicht telgegevens voorjaarstelling 2019 treft u een overzicht aan van de telgegevens per Wildbeheereenheid welke zijn verzameld tijdens de voorjaarstelling op 6 april jl.  De telgegevens van diverse Watervogels, Kraaiachtigen, Zoogdieren en Jachtsoorten worden op 5 werkbladen weergegeven.

Laatste nieuws