Gegevens Voorjaarstelling 2022

Gegevens Voorjaarstelling 2022

In de bijlage Overzicht telgegevens voorjaarstelling 2022 treft u een overzicht aan van de telgegevens per Wildbeheereenheid welke zijn verzameld tijdens de voorjaarstelling op 2 april jl.  De telgegevens van diverse Watervogels, Kraaiachtigen, Zoogdieren en Jachtsoorten worden op 5 werkbladen weergegeven.

Laatste nieuws