Zwerfkatten

Zwerfkatten

Zwerfkatten-problematiek

In een recent artikel in Dagblad de Limburger wordt gesuggereerd dat er op korte termijn verwilderde katten en zwerfkatten zouden gaan worden afgeschoten in Limburg (“Afschieten dreigt voor zwerfkatten” – De Limburger 26 mrt 2019).

Dit is niet aan de orde. Dieren worden niet zomaar afgeschoten, zijn nooit vogelvrij, ook verwilderde katten en zwerfkatten niet, en dus ook in Limburg niet.

Voor alle meldingen van overlast en schade van diersoorten die in het wild in Limburg leven en die bij ons gemeld worden gaat onderzocht worden of die daadwerkelijk van die omvang zijn dat ingrijpen middels beheer noodzakelijk lijkt.

Áls dat al zo is, pas dán gaat bij het opstellen van een faunabeheerplan bekeken worden welke wettelijk toegestane methodes of middelen daarvoor het beste in Limburg ingezet kunnen gaan worden.

Het is dus op dit moment totaal niet aan de orde om zwerfkatten te gaan afschieten. Wél gaat de Faunabeheereenheid Limburg in kaart brengen of, en zo ja, wat dan precies de mogelijk nadelige gevolgen van loslopende katten, zwerfkatten en geheel verwilderde katten in Limburg zijn.

Indien er daadwerkelijk belangrijke schade en overlast door deze groep dieren wordt vastgesteld, dán zal vervolgens van alle beschikbare mogelijkheden om die problemen te verminderen of voorkomen bekeken gaan worden of zij nodig, wenselijk en/of haalbaar zijn, en afhankelijk daarvan zal een keuze daaruit worden opgenomen in het Faunabeheerplan. Precies zoals dat al vele jaren gedaan wordt voor alle andere diersoorten in Limburg die problemen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld Wilde Zwijnen, de Bever en Ganzen.

Wettelijke toegestane mogelijkheden zijn in geval van een mogelijke zwerfkatten problematiek o.a. op volgorde van minder tot meer ingrijpend: voorlichting aan kattenbezitters, advies tot registratie van katten met chip, het weren en verjagen, het vangen – steriliseren – weer terugplaatsen in de buurt van bebouwing, het opvangen en herplaatsen en het doden van probleem veroorzakende dieren na ze te hebben gevangen in een vangkooi of afschot middels een geweer. Voor meerdere diersoorten in Limburg zijn vergelijkbare ontheffingen tot het mogen gaan inzetten van de diverse middelen en methoden beschikbaar gekomen.

De Faunabeheereenheid Limburg heeft op dit moment geen enkele voorkeur uitgesproken. Bij het opstellen van een faunabeheerplan wordt met alle aspecten rekening gehouden, dit is geborgd door de brede samenstelling van het bestuur van de Faunabeheereenheid.

Laatste nieuws