Afhandeling tegemoetkoming faunaschade

Afhandeling tegemoetkomingen faunaschade voortaan digitaal via MijnFaunazaken       

Vanaf 1 november 2019 heeft BIJ12 een nieuw portaal voor het afhandelen van aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade: www.mijnfaunazakenbij12.nl. Hiermee is de afhandeling volledig gedigitaliseerd.

De werkwijze was aan vernieuwing toe omdat de afhandeling grotendeels nog op papier plaatsvond. Daarnaast gaat er in 2021 een nieuwe wet van kracht, die BIJ12 verplicht meer digitale middelen in te zetten voor het opnemen en afhandelen van aanvragen. De route voor het melden van faunaschade wijzigt niet. Dit kunt u blijven doen via het FaunaSchade Registratie Systeem (SRS). Schade melden is echter niet noodzakelijk om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Voordelen
MijnFaunazaken verbetert de snelheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van een aanvraag en de afhandeling van aanvragen. Het portaal biedt de aanvrager (agrariër, grondgebruiker of gemachtigde namens hen) voordelen. Alle correspondentie tussen de aanvrager en BIJ12 verloopt digitaal via de persoonlijke omgeving in het portaal. Benodigde documenten en foto’s kunnen geüpload en toegevoegd worden aan het dossier. Percelen hoeven niet meer ingetekend te worden, maar worden via een koppeling met RVO ingeladen in MijnFaunazaken. Een aanvrager heeft bovendien op elk gewenst moment inzicht in de voortgang van een tegemoetkomingsaanvraag. Ook ziet een aanvrager precies welke acties eventueel nog ondernomen moeten worden.

Ruim 5.000 aanvragen
BIJ12 handelt jaarlijks namens de provincies ruim 5.000 aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade af. In 2018 was hiermee een bedrag van bijna 23 miljoen euro gemoeid. Tijdens de ontwikkeling van MijnFaunazaken zijn de wensen en inzichten van grondgebruikers als input meegenomen.

 

Kijk voor meer informatie op www.bij12.nl/faunazaken.