Vrijstelling

Vrijstelling

Er zijn twee soorten vrijstellingen. Voor diersoorten die landelijk belangrijke schade veroorzaken bestaat de landelijke vrijstelling en voor diersoorten die op provinciaal niveau belangrijke schade veroorzaken is er de provinciale vrijstelling. Soorten die landelijk of provinciaal zijn vrijgesteld kunnen zonder omgevingsvergunning verjaagd of gedood worden wanneer u er schade van ondervindt, of wanneer u binnen een jaar belangrijke schade verwacht. Wel moet u voldoen aan de eisen voor een bejaagbaar veld (minimaal 40 ha.) en zijn de middelen toegestaan zoals vermeld in de Omgevingswet.

Landelijk vrijgestelde schadesoorten die gedurende het gehele jaar mogen worden verjaagd en gedood in het kader van beheer en schadebestrijding:
Canadese Gans, Houtduif, Kauw, Konijn, Vos en Zwarte kraai.

Provinciaal vrijgestelde schadesoorten in Limburg die het gehele jaar mogen worden verjaagd en gedood:
Veldmuis en Molmuis.

Schadesoorten die niet beschermd zijn en daarom ook zonder omgevingsvergunning verjaagd of gedood mogen worden (maar niet met het geweer):
Zwarte rat, Bruine rat, Huismuis.

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).