Beheer en schadebestrijding

Beheer en schadebestrijding

Als schade wordt geconstateerd schakelt de boer vaak de jager in om te helpen bij de verjaging. Zowel de grondgebruiker, als de jager, of de WBE kan afhankelijk van de diersoort en het type ontheffing de ontheffing aanvragen bij de FBE via FRS.
De FBE schrijft de ontheffing door naar de aanvrager, samen met een machtiging.

Het is belangrijk dat alle voorwaarden vermeld in de ontheffing en machtiging nauwkeurig worden nageleefd.

Laatste nieuws