Jacht

Jacht

Grondeigenaren hebben het recht van de jacht dat ze zelf kunnen uitoefenen of verhuren aan anderen. Jagen is het opsporen, bemachtigen en doden van wild. Er mag alleen gejaagd worden in de onderstaande periode tussen zonsopgang en zonsondergang op de volgende wildsoorten:

  • Haas: van 15 oktober tot en met 31 december
  • Fazanthen: van 15 oktober tot en met 31 december
  • Fazanthaan: van 15 oktober tot en met 31 januari
  • Houtduif: van 15 oktober tot en met 31 januari *)
  • Konijn: van 15 augustus tot en met 31 januari *)
  • Wilde eend: 15 augustus tot en met 31 januari
  • Patrijs: jacht niet geopend

*) Houtduif en konijn zijn buiten deze periode het gehele jaar bejaagbaar in het kader van beheer en schadebestrijding ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

Toegelaten jachtmiddelen zijn: geweren (mits jachtakte); honden (niet zijnde lange honden); gefokte slechtvalken en gefokte haviken; eendenkooien; lokeenden of lokduiven; fretten en buidels.

Fretteren

Gedurende het hele jaar mag gefretteerd worden op konijnen, dit is landelijk vrijgesteld.
Fretteren is soms noodzakelijk, aangezien konijnen grote schade aan kunnen richten aan sportvelden, begraafplaatsen of kwekerijen. Op sportvelden kunnen konijnen een levensgevaarlijke situatie veroorzaken door holen te graven op of onder het veld. De kans op enkel- of beenblessures bij spelers die in het hol trappen is hier dan ook erg groot.

Op begraafplaatsen kunnen konijnen schade aanrichten door holen te maken of de bloemen van het graf te eten, iets wat ongewenst is op een dergelijke plaats.

Let op: Bij schade door konijnen op begraafplaatsen, dient altijd een ontheffing via de FBE te worden aangevraagd.

Het gebruik van grote netten is niet toegestaan in Limburg. In het jachtseizoen mag bij het fretteren een kastval niet worden gebruikt op basis van een jachthuurovereenkomst, buiten deze periode of indien er geen jachthuurovereenkomst maar wel een grondgebruikersverklaring aanwezig is, is het wel toegestaan in het kader van beheer en schadebestrijding.

Laatste nieuws

Deze website maakt gebruik van functionele cookies om zo de website optimaal te kunnen laten functioneren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies.