Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

De Faunabeheereenheid houdt zich bezig met het beheer, het voorkomen en bestrijden van belangrijke schade veroorzaakt door inheemse diersoorten.

Door het opstellen van het Faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid er naar op gecoördineerde wijze uitvoering te geven aan deze taken.

De volgende omgevingsvergunningen zijn beschikbaar o.b.v. het Faunabeheerplan 2020-2026:

 1. Bever als Gebiedsgebonden Machtiging
 2. Das verstoren, vangen en verplaatsen Openbare Veiligheid als Gebiedsgebonden Machtiging
 3. Diverse omgevingsvergunningen Ganzen:
  1. Brandgans Beperkt als Perceelsgebonden Machtiging
  2. Brandgans Ruim als Algemene Machtiging
  3. Grauwe gans Ruim Maasplassenregio als Algemene Machtiging
  4. Grauwe gans Koppelvormers als Algemene Machtiging
  5. Grauwe gans Beperkt als Perceelsgebonden Machtiging
  6. Kolgans Ruim als Algemene Machtiging
  7. Ganzen (Kolgans, Brandgans, Grauwe gans) i.v.m. verkeers- en vliegveiligheid als Gebiedsgebonden Machtiging
 1. Gebruik geweer binnen de bebouwde kom als Algemene Machtiging
 2. Haas gewasbescherming beperkte mogelijkheden als Algemene Machtiging
 3. Houtduif aanvullende middelen als Perceelsgebonden Machtiging
 4. Kauw vangkooi gewasschade N- en M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 5. Kauw vangkooi gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 6. Konijn gewasschade als Algemene Machtiging
 7. Konijn graafschade als Gebiedsgebonden Machtiging
 8. Lijnvormige elementen als Algemene Machtiging
 9. Muskus- en Beverratten als Algemene Machtiging
 10. Onbeschermde inheemse soorten / Luchtdrukwapen Rattenbestrijding als Gebiedsgebonden Machtiging
 11. Ree populatiebeheer als Grofwild Machtiging
 12. Roek doden gewasschade N-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 13. Roek doden gewasschade M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 14. Roek doden gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 15. Spreeuw afschot als Perceelsgebonden Machtiging
 16. Spreeuw vangen en verplaatsen als Perceelsgebonden Machtiging
 17. Terreinen <40 hectare als Algemene Machtiging
 18. Verwilderd Damhert als Algemene Machtiging
 19. Verwilderde Rotsduif als Algemene Machtiging
 20. Vos predatorenbeheer als Algemene Machtiging, bestaande uit:
  1. Weidevogel
  2. Hamster
  3. Patrijs
 21. Vos graafschade als Gebiedsgebonden Machtiging
 22. Vos onnodig lijden als Algemene Machtiging
 23. Wasbeer als Algemene Machtiging
 24. Wild zwijn beheer buiten leefgebied als Algemene Machtiging
 25. Wild zwijn populatiebeheer leefgebieden als Algemene Machtiging
 26. Wild zwijn vangkooi buiten aangewezen leefgebieden als Algemene Machtiging
 27. Zwarte kraai vangkooi gewasschade als Perceelsgebonden Machtiging
 28. Zwarte kraai vangkooi predatorenbeheer soortenbescherming als Perceelsgebonden Machtiging (Weidevogels, Patrijzen)

 

Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 INGEDIEND 16 okt 2020 Lage Resolutie_Deel1

Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 INGEDIEND 16 okt 2020 Lage Resolutie_Deel2

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).