Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

De Faunabeheereenheid houdt zich bezig met het beheer, het voorkomen en bestrijden van belangrijke schade veroorzaakt door inheemse diersoorten.

Door het opstellen van het Faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid er naar op gecoördineerde wijze uitvoering te geven aan deze taken.

De volgende ontheffingen zijn beschikbaar o.b.v. het Faunabeheerplan 2020-2026:

 1. Bever als Gebiedsgebonden Machtiging
 2. Das verstoren, vangen en verplaatsen Openbare Veiligheid als Gebiedsgebonden Machtiging
 3. Diverse Ganzenontheffingen:
  1. Brandgans Beperkt als Perceelsgebonden Machtiging
  2. Brandgans Ruim als Algemene Machtiging
  3. Grauwe gans Ruim Maasplassenregio als Algemene Machtiging
  4. Grauwe gans Koppelvormers als Algemene Machtiging
  5. Grauwe gans Beperkt als Perceelsgebonden Machtiging
  6. Kolgans Ruim als Algemene Machtiging
 1. Gebruik geweer binnen de bebouwde kom als Algemene Machtiging
 2. Houtduif aanvullende middelen als Perceelsgebonden Machtiging
 3. Kauw vangkooi gewasschade N- en M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 4. Kauw vangkooi gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 5. Konijn gewasschade als Algemene Machtiging
 6. Lijnvormige elementen als Algemene Machtiging
 7. Muskus- en Beverratten als Algemene Machtiging
 8. Onbeschermde inheemse soorten / Luchtdrukwapen Rattenbestrijding als Gebiedsgebonden Machtiging
 9. Ree populatiebeheer als Grofwild Machtiging
 10. Roek doden gewasschade N-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 11. Roek doden gewasschade M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 12. Roek doden gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 13. Spreeuw afschot als Perceelsgebonden Machtiging
 14. Spreeuw vangen en verplaatsen als Perceelsgebonden Machtiging
 15. Terreinen <40 hectare als Algemene Machtiging
 16. Verwilderd Damhert als Algemene Machtiging
 17. Verwilderde Rotsduif als Algemene Machtiging
 18. Vos predatorenbeheer als Algemene Machtiging, bestaande uit:
  1. Weidevogel
  2. Hamster
  3. Patrijs
 19. Vos hobby vee en onnodig lijden
 20. Wasbeer als Gebiedsgebonden Machtiging
 21. Wild zwijn beheer buiten leefgebied als Algemene Machtiging
 22. Wild zwijn populatiebeheer leefgebieden als Algemene Machtiging
 23. Wild zwijn vangkooi buiten aangewezen leefgebieden als Algemene Machtiging
 24. Zwarte kraai vangkooi gewasschade als Perceelsgebonden Machtiging
 25. Zwarte kraai vangkooi predatorenbeheer soortenbescherming als Perceelsgebonden Machtiging (Weidevogels, Patrijzen)

 

Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 INGEDIEND 16 okt 2020 Lage Resolutie_Deel1

Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 INGEDIEND 16 okt 2020 Lage Resolutie_Deel2

Laatste nieuws