Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

De Faunabeheereenheid houdt zich bezig met het beheer, het voorkomen en bestrijden van belangrijke schade veroorzaakt door inheemse diersoorten

Door het opstellen van het Faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid er naar op gecoördineerde wijze uitvoering te geven aan deze taken.

De nieuwe toestemmingen tot ontheffinggebruik zijn geldig vanaf 5 november 2015 o.b.v. het nieuwe Faunabeheerplan voor de periode 5 november 2015 t/m 5 juli 2020.

Faunabeheerplan Limburg 2015-2020

Sinds 29 augustus 2017 heeft de Faunabeheereenheid van de provincie de goedkeuring ontvangen voor een drietal nieuwe Faunabeheerplannen, te weten Vrijstellingen, Wildsoorten en Fazant voor de periode van 29 augustus 2017 t/m 5 juli 2020. Deze Faunabeheerplannen zijn aanvullend op het hierboven vermelde vigerende Faunabeheerplan Limburg 2015-2020.

FBP Vrijstellingen 2017-2020 Limburg PDF

FBP Wildsoorten 2017-2020 Limburg PDF

FBP Fazant 2017-2020 Limburg PDF

Per 12 september 2017 heeft de Faunabeheereenheid van de provincie de goedkeuring ontvangen voor het Faunabeheerplan Bever voor de periode 12 september 2017 t/m 5 juli 2020. Dit Faunabeheerplan is aanvullend op hoofdstuk 27 van het hierboven vigerende Faunabeheerplan Limburg 2015-2020.

FBP Bever 2017-2020 Limburg PDF

Per 2 maart 2018 heeft de Faunabeheereenheid van de provincie de goedkeuring ontvangen voor het Faunabeheerplan Kauw, Zwarte Kraai & Spreeuw geldig t/m 5 juli 2020. Deze Faunabeheerplannen zijn aanvullend op het hierboven vermelde vigerende Faunabeheerplan Limburg 2015-2020.

FBP 2017-2020 Kauw, Zwarte Kraai & Spreeuw 18 dec 2017 Ingediend

Laatste nieuws