Faunabeheerplan

Faunabeheerplan

De Faunabeheereenheid houdt zich bezig met het beheer, het voorkomen en bestrijden van belangrijke schade veroorzaakt door inheemse diersoorten

Door het opstellen van het Faunabeheerplan streeft de Faunabeheereenheid er naar op gecoördineerde wijze uitvoering te geven aan deze taken.

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat wij de goedkeuring van Gedeputeerde Staten hebben mogen ontvangen voor het nieuwe Faunabeheerplan 2020-2026.

De volgende ontheffingen zijn per 1 januari jl. beschikbaar:

 1. Wild zwijn basis ontheffing als Algemene Machtiging
 2. Vos predatorenbeheer als algemene Machtiging, bestaande uit:
  1. Weidevogel
  2. Hamster
  3. Patrijs
 3. Diverse Ganzenontheffingen:
  1. Grauwe gans Ruim Maasplassenregio als Algemene Machtiging
  2. Grauwe gans Koppelvormers als Algemene Machtiging
  3. Grauwe gans Beperkt als Perceelsgebonden Machtiging
  4. Brandgans Beperkt als Perceelsgebonden Machtiging

De Kolgans ontheffing, hoewel genoemd in het besluit van de provincie, zal na 1 januari a.s. niet meer gebruikt mogen worden. De overige vigerende ontheffingen zullen per 1 januari met de besluitbrief van de provincie Besluitbrief ontheffingen december 2020 worden verlengd tot 1 april 2021, of eerder als wij de nieuwe ontheffingen gereed hebben.

Eind maart zijn de volgende ontheffingen doorgeschreven c.q. beschikbaar gesteld in FRS:

 1. Terreinen < 40 hectare als Algemene Machtiging
 2. Kauw vangkooi gewasschade N- en M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 3. Kauw vangkooi gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 4. Roek doden gewasschade N-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 5. Roek doden gewasschade M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 6. Roek doden gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 7. Zwarte kraai vangkooi gewasschade als Perceelsgebonden Machtiging
 8. Zwarte kraai vangkooi predatorenbeheer soortenbescherming als Perceelsgebonden Machtiging (Weidevogels, Patrijzen)
 9. Ree populatiebeheer als Grofwild Machtiging
 10. Onbeschermde inheemse soorten / Luchtdrukwapen Rattenbestrijding als Gebiedsgebonden Machtiging

Op 22 september zijn de ontheffingen Bever en Lijnvormige elementen doorgeschreven c.q. beschikbaar gesteld in FRS.

Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 INGEDIEND 16 okt 2020 Lage Resolutie_Deel1

Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 INGEDIEND 16 okt 2020 Lage Resolutie_Deel2

Laatste nieuws