Aanwijzing

Een (provinciale) aanwijzing is er voornamelijk voor die soorten die provinciaal veel schade aanrichten en vaak niet behoren tot de inheemse diersoorten. De beverrat en de muskusrat zijn, in het belang van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, door de provincie aangewezen om door de waterschappen bestreden te kunnen worden zonder ontheffing.

Sinds 17 juli 2009 zijn ook de volgende exoten in geheel Limburg door de provincie aangewezen:

  • Nijlgans
  • Rosse stekelstaart

Middelen die hiervoor gebruikt mogen worden zijn het geweer of honden (geen lange honden) en jachtvogels (slechtvalk en havik).

Met ingang van 8 juli 2011 is de verwilderde kat géén aangewezen soort meer in de provincie Limburg.

 

Vanaf 17 november 2016 zijn de Nijlgans en de Canadese gans een aangewezen soort in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer in een straal van 5 kilometer rondom het vliegveld Maastricht Aachen Airport.

Het geweer mag hiervoor als middel worden ingezet vanaf een uur vóór zonsopgang tot een uur na zonsondergang.