Opdracht

Opdracht

Een (provinciale) opdracht is er voornamelijk voor die soorten die provinciaal veel schade aanrichten en vaak niet behoren tot de inheemse diersoorten. Voor zowel de beverrat en de muskusrat is door de provincie een opdracht gegeven, in het belang van het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, om door de waterschappen bestreden te kunnen worden zonder ontheffing.

 

Vanaf 17 november 2016 is er een opdracht voor de Nijlgans en de Canadese gans in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer in een straal van 5 kilometer rondom het vliegveld Maastricht Aachen Airport.

Het geweer mag hiervoor als middel worden ingezet vanaf een uur vóór zonsopgang tot een uur na zonsondergang.

 

Sinds 8 april 2022 is er een Opdracht / Ontheffing voor de Verwilderde Rotsduif beschikbaar ter voorkóming van schade of overlast en in het belang van de volksgezondheid. Hierbij mag het geweer worden ingezet.

 

Vanaf 30 mei 2022 is er een Opdracht / Ontheffing voor het Verwilderd Damhert beschikbaar in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid, ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, bossen en vee, ter bescherming van flora en fauna en instandhouding van de natuurlijke habitats en ter voorkóming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren. Naast vanginrichtingen en het geweer mogen nog diverse aanvullende middelen worden ingezet voor het vangen en doden van een Verwilderd Damhert.

 

Vanaf 12 oktober 2022 is er een opdracht / ontheffing voor de Wasbeer beschikbaar. Naast vanginrichtingen mag het geweer worden ingezet. Er mag geen Wasbeer worden geschoten in het veld in de periode van 15 maart tot 1 september.

 

Vanaf 15 december 2023 is er een Opdracht / Ontheffing Invasieve Exoten beschikbaar. Naast vanginrichtingen, vangmiddelen en het geweer mogen nog diverse aanvullende middelen (die per soort verschillen) worden ingezet voor het vangen en doden van de volgende Invasieve Exoten:

 • Amerikaanse voseekhoorn
 • Grijze eekhoorn
 • Heilige ibis
 • Huiskraai
 • Indische mangoeste
 • Muntjak
 • Nijlgans
 • Pallas’ eekhoorn
 • Rode neusbeer
 • Rosse stekelstaart
 • Siberische grondeekhoorn
 • Treurmaina
 • Wasbeerhond

Ter verduidelijking treft u via deze link Extra informatie opdracht ontheffing Exoten 14-12-2023 een folder aan met daarin foto’s en aanvullende informatie per diersoort.

De opdracht Nijlgans en Rosse Stekelstaart welke van kracht was sinds 17 juli 2009 komt hiermee te vervallen.

Laatste nieuws