Op 16 februari 2022 heeft de rechtbank Midden-Nederland de Regeling Natuurbescherming (Rnb) onverbindend verklaart ten aanzien van de Vos. De rechtbank was hierbij van oordeel dat de vrijstelling onbevoegd in de Rnb is opgenomen. Als resultaat heeft de provincie Limburg in juni 2022 ons verzocht te communiceren dat o.b.v. de Landelijke Vrijstelling het vangen en/of doden en/of het verstoren van de holen van vossen vanaf dat moment niet meer was toegestaan in Limburg. Afschot was nog wél toegestaan op basis van specifieke ontheffingen bijvoorbeeld ter bescherming van Patrijs of Hamster.

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze inwerkingtreding zal volgens de provincie Limburg het formele gebrek in de wetgeving (zoals geconstateerd door de rechtbank Midden-Nederland) repareren.

Hierdoor kan per 1 januari 2024 de Landelijke Vrijstelling Vos in Limburg weer worden ingezet op basis van het onherroepelijke Faunabeheerplan Limburg 2020-2026.

Daarnaast is het nog altijd mogelijk om de aanvullende ontheffingen Vos bij ons aan te vragen en/of in te zetten. Dit betreft de ontheffingen Vos Predatorenbeheer ter bescherming van Weidevogels, Hamsters en Patrijzen, welke weer beschikbaar is sinds 1 januari jl. en daarnaast zijn er ook ontheffingen Vos beschikbaar voor onnodig lijden en graafschade. Met deze ontheffingen is het onder andere ook mogelijk om ’s nachts de Vos te bejagen met kunstlicht of nachtzichtapparatuur.