Secretariaat

Het secretariaat van de FBE ondersteunt de ontwikkeling van het faunabeleid en houdt zich bezig met de uitvoering en evaluatie ervan. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor boeren en jagers die kampen met schadeproblematiek, veroorzaakt door in het wild levende dieren. Op het secretariaat werkt de Secretaris, Alfred Melissen. Hij is de rechterhand van het bestuur en organiseert het reilen en zeilen van de organisatie, zoals financiën, post, contacten en planning. Daarnaast coördineert hij de uitvoering van het beleid en is nauw betrokken bij de totstandkoming ervan.
De secretarieel medewerkster, Angelique Luikens, assisteert hem 25 uur per week daarbij.