Secretariaat

Secretariaat

Het secretariaat van de FBE ondersteunt de ontwikkeling van het faunabeleid en houdt zich bezig met de uitvoering en evaluatie ervan. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor boeren en jagers die kampen met schadeproblematiek, veroorzaakt door in het wild levende dieren. Op het secretariaat werkt de Secretaris, Alfred Melissen en is de rechterhand van het bestuur. Hij coördineert de uitvoering van het beleid en is nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. Samen met de secretarieel medewerkster, Angelique Luikens, en de project medewerkster, Sanne Hoevens, organiseren zij het reilen en zeilen van de organisatie, zoals het verlenen van ontheffingen, monitoring, financiën, onderhouden van contacten, planning e.d.

Laatste nieuws