Wildbeheereenheid

Wildbeheereenheid

Volgens de Flora- en faunawet is een Wildbeheereenheid (WBE): een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van jacht(akte)houders en anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en schadebestrijding, al dan niet ter uitvoering van het door de Faunabeheereenheid opgestelde faunabeheerplan, wordt uitgevoerd mede in samenwerking met en mede ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.

In de praktijk houdt dat voor ons als FBE in dat een WBE in een bepaald gebied in Limburg de coördinatie voert over de inzet van ontheffingen. Zij kunnen op voorhand een ontheffing krijgen van de FBE en die binnen hun werkgebied daar waar nodig inzetten. Ook worden zij ingezet bij het verzamelen van zowel afschot als telgegevens van verschillende diersoorten. Hun grotendeels vrijwillige werk vormt een belangrijk onderdeel van het faunabeheer.

Laatste nieuws