Exoten & Verwilderde dieren

Tot eind 2008 was het in overeenstemming met het Exoten & Verwilderde (gedomesticeerde) dierenbeleid in Nederland toegestaan dergelijke diersoorten met alle middelen te bestrijden. Exoten en verwilderde gedomesticeerde dieren worden immers niet door de Flora- en Faunawet beschermd. Door een andere interpretatie van de wet is het nu echter niet meer toegestaan het geweer hiervoor te gebruiken. De middelen waar deze soorten mee mogen worden bestreden staan wel genoemd, maar het is volgens de wet niet toegestaan om exoten en verwilderde dieren te bestrijden met het geweer. Alternatieve en nog wel toegestane methoden zijn niet effectief, niet gewenst of niet uitvoerbaar (bijvoorbeeld vangen en met blote handen doden) gebleken. Effectieve bestrijding van exoten en verwilderde dieren met behulp van het geweer is nu slechts mogelijk na aanwijzing van personen en middelen door de provincie volgens artikel 67 van de Flora- en Faunawet.

De FBE Limburg vindt het noodzakelijk dat deze diersoorten effectief moeten kunnen worden bestreden. In de uitspraak van 14 april 2006 van de rechtbank van Maastricht maakt de rechter duidelijk dat er sprake moet zijn van een deugdelijke motivatie om exoten en verwilderde dieren te mogen bestrijden. Hierop heeft de FBE Limburg een uitgebreide onderbouwing aangeleverd en de provincie verzocht voor bovenvermelde soorten bestrijding met alle wettelijke toegestane middelen mogelijk te maken.

De provincie heeft op dit moment de volgende aanwijzingsbesluiten genomen:

  • Aanwijzing van provinciale muskusrattenbestrijders als personen die op alle gronden in de provincie Limburg muskusratten mogen bestrijden met vang­kooien en klemmen;
  • Aanwijzing van jachtaktehouders en valkeniers als personen die de volgende diersoorten mogen vangen en doden met het geweer, jachtvogel en/of vangkooi ( 10 november 2009):

Exoten:

  • Nijlgans (Alopochen aegypticus)
  • Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis)