Faunaschade in Limburg

Faunaschade in Limburg

Er is sprake van belangrijke schade wanneer het inkomstenverlies meer dan € 250,- bedraagt. Schade veroorzaakt door dieren kan zich in verschillende vormen en mate manifesteren. Zo kan er sprake zijn van belangrijke schade aan gewassen, bossen of wateren, kan de volksgezondheid in het geding zijn of het luchtverkeer, of kan er schade aan overige fauna worden aangericht.

Voor al deze belangen en meer is er in sommige gevallen de mogelijkheid om af te wijken van enkele verboden genoemd in de Omgevingswet. Het gaat dan onder andere om het verbod om dieren te mogen doden, te vangen of opzettelijk te verontrusten.

Belangrijke voorwaarden daarbij zijn dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en dat er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige instandhouding van de (beschermde) soort. Het afwijken van enkele van dit soort verboden kan via een vrijstelling, een aanwijzing of, in de meeste gevallen, een omgevingsvergunning.

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).