Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet bevat regels voor wat er buiten te zien, ruiken en horen is.

De nieuwe Omgevingswet is ingegaan op 1 januari 2024 en heeft een groot aantal bestaande wetten en besluiten samengevoegd, waaronder ook de Wet natuurbescherming.

Op basis van de Wet natuurbescherming zijn er in Limburg tot 31 december 2026 diverse machtigingen tot gebruik van provinciale omgevingsvergunningen / opdrachten voor faunabeheer afgegeven. Op basis van het overgangsrecht blijven deze geldig tot einde geldigheidsduur van de afgegeven provinciale omgevingsvergunningen en opdrachten.

Voor nieuwe Machtigingen zal de term “Omgevingsvergunning” i.p.v. de oude term “Ontheffing ”gaan worden gebruikt conform de gebruikte terminologie van de nieuwe Omgevingswet.

De Omgevingswet zorgt onder andere voor bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen. Provincies zijn grotendeels verantwoordelijk voor de natuurbescherming en het natuurbeheer. De provincies bepalen voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de omgevingsvergunningen.

Laatste nieuws

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).