Het bestuur

Het bestuur

De Faunabeheereenheid Limburg is een Stichting en heeft een Algemeen Bestuur dat bestaat uit 15 personen en een onafhankelijke voorzitter.

Vijf fracties, te weten de fractie Particulier Grondbezit, Jacht, Landbouw, Terreinbeherende organisaties (bestaande uit Stichting Het Limburgs Landschap, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en de Maatschappelijke Organisaties (bestaande uit de Dierenbescherming Regio Zuid, Natuur en Milieufederatie Limburg en het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg), hebben elk drie bestuursleden voorgedragen. Daarnaast zijn er een onafhankelijke voorzitter en een onafhankelijke vicevoorzitter aangesteld.
Het Algemeen Bestuur vergadert over de hoofdlijnen en de kaders, en over beleidswijzigingen in deze. Het bestuur wordt ondersteund door haar adviseurs en een secretariaat.

De volgende partijen hebben zitting in de Faunabeheereenheid Limburg:

Voor haar uitvoerende en bestuur voorbereidende taken heeft het Algemeen Bestuur een Dagelijks Bestuur ingesteld. Hierin is één bestuurder per fractie vertegenwoordigd en zij heeft dezelfde voorzitter als het Algemeen Bestuur.

Laatste nieuws