Nieuwsbrief 4e kwartaal 2022 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 4e kwartaal 2022 Faunabeheereenheid Limburg

Faunabeheerplannen in ontwikkeling

  • FBP Beverbeheer Limburg

 

Ontheffingen

De ontheffing Konijn gewasschade, Vos hobbyvee en onnodig lijden zijn vanaf heden beschikbaar.

Daarnaast is deze week de opdracht/ontheffing Wasbeer door de provincie verleend.  Deze zal binnenkort aan alle WBE’s worden doorgeschreven, zodra bekend is wat er met gedode Wasberen gedaan moet worden.

Onderstaande ganzenontheffingen zijn per 1 november a.s. in FRS als Perceelsgebonden Machtiging beschikbaar:

  • Beperkte ontheffing Grauwe Gans buiten Maasplassenregio:

Geldig vanaf 1 november t/m 14 maart

  • Beperkte ontheffing Brandgans voor geheel Limburg:

Geldig vanaf 1 november t/m 14 maart

 

Jacht

De jacht op het Konijn en de Haas zijn dit jachtseizoen in Limburg gesloten door Minister van der Wal voor Natuur en Stikstof, vanwege de dalende populatietrend. Afschot Konijn is echter nog steeds mogelijk op basis van de Landelijke Vrijstelling.

 

Landelijke Vrijstelling

De Provincie heeft aangegeven dat tot nader order het in Limburg niet meer is toegestaan om op basis van de Landelijke Vrijstelling Vossen te vangen en/of te doden, dan wel hun holen te vernielen. Zodra hier verandering in komt zal dat direct aan alle partijen worden meegedeeld.

Let op: ONTHEFFINGEN (zoals voor Vos Hobbyvee, en vanaf januari 2023 Vos Predatorenbeheer Hamster , Patrijs & Weidevogel) blijven gewoon inzetbaar gedurende hun geldigheidsperiode!

 

Monitoring

Zomertelling

De cijfers van de Zomertelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld Gegevens Zomertelling 17 juli 2021 – Faunabeheereenheid Limburg

De Zomerganzentelling heeft dit jaar ook weer op de derde zaterdag in juli plaatsgevonden, te weten op zaterdag 16 juli jl.

Patrijzen

O.b.v. de afgegeven ontheffing ‘Vos predatorenbeheer Patrijs’ worden er vanaf dit jaar jaarlijks twee Patrijzentellingen door de FBE georganiseerd, te weten een Territoriumtelling en een Kluchtentelling. De Territoriumtelling is reeds afgerond en vond plaats in de periode van 15 maart t/m 31 mei jl. De Kluchtentelling zal plaats gaan vinden in de maanden november en december. De telplannen in FRS zijn hiervoor inmiddels klaargezet.

Waarnemingen Zoogdieren

Graag willen wij u eraan herinneren dat waarnemingen van bijzondere zoogdieren gedurende het gehele jaar in FRS kunnen worden geregistreerd via het telplan ‘Waarnemingen zoogdieren 2022’ (een uitleg voor het registreren hiervan staat als bijlage in het telplan). Hier kunnen waarnemingen binnen uw WBE worden geregistreerd van de volgende diersoorten: Beverrat, Muskusrat, Verwilderde Kat, Muntjak, Amerikaanse nerts, Wasbeer en Wasbeerhond. Indien mogelijk zouden wij graag bewijsmateriaal willen ontvangen, zoals bijvoorbeeld foto’s.

 

Rapportages

Vanaf 1 januari 2022 worden in FRS periodes voor de wildsoorten, landelijke vrijstelling en opdracht Nijlgans automatisch afgesloten. Dit houdt in dat wanneer de door de FBE ingestelde termijn van een bepaalde grondslag is verstreken, men zelf GEEN afschot of maatregelen meer kan toevoegen, ook niet wanneer men een bepaalde periode NIET ZELF heeft afgesloten. Alle FRS-gebruikers ontvangen automatisch een herinneringsmail om nog op tijd te kunnen gaan invoeren over de voorliggende periode. Voor al het overig afschot dat via ontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of binnen één maand na beëindiging van een ontheffing.

 

Vogelgriep

In verband met een uitbraak in België is er (voorlopig voor de periode van 21 september t/m minimaal 20 oktober) in de regio Weert het niet meer toegestaan afschot te plegen op Watervogels. Sinds 16 oktober jl. is er Hoog-pathogene Vogelgriep op een bedrijf in Ospel vastgesteld en vanaf 20 oktober jl. in Heythuysen. Tevens is er een verbod op verstoring met geweer van watervogels. De betreffende Wildbeheereenheden zijn hierover rechtstreeks door de FBE geïnformeerd.

KAART Vogelgriep Heythuyzen 20okt2022 LowRes

In het aangegeven gebied mag géén afschot meer plaatsvinden:

  1. van Eenden in het kader van de jacht op de Wildsoorten;
  2. van Nijlganzen op basis van de provinciale Opdracht;
  3. van Canadese Ganzen op basis van de Landelijke vrijstelling;
  4. van Grauwe ganzen, Kolganzen of Brandganzen op basis van Ontheffingen;
  5. in gebieden waar Watervogels kunnen worden verstoord.

Voor de goede orde: alle andere beheerhandelingen (afschot Ree, Wild Zwijn, Zwarte Kraai etc.) kunnen gewoon plaatsvinden, mits er maar gewaakt wordt dat men dit niet doet in gebieden waar Watervogels zitten die daardoor verstoord zouden kunnen worden.

 

Kalender

1 november t/m 31 december        Kluchtentellingen in Patrijzen Kerngebieden

26 t/m 30 december 2022                FBE kantoor gesloten

Laatste nieuws