Nieuwsbrief 2e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Faunabeheerplannen  in ontwikkeling

 • FBP Beverbeheer Limburg
 • FBP Beheer Vogels in Luchthavenregio’s

 

Ontheffingen

Eind maart zijn de volgende ontheffingen doorgeschreven c.q. beschikbaar gesteld in FRS:

 1. Terreinen < 40 hectare als Algemene Machtiging
 2. Kauw vangkooi gewasschade N- en M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 3. Kauw vangkooi gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 4. Roek doden gewasschade N-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 5. Roek doden gewasschade M-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 6. Roek doden gewasschade Z-Limburg als Perceelsgebonden Machtiging
 7. Zwarte kraai vangkooi gewasschade als Perceelsgebonden Machtiging
 8. Zwarte kraai vangkooi predatorenbeheer soortenbescherming als Perceelsgebonden Machtiging (Weidevogels, Patrijzen)
 9. Spreeuw gewasschade afschot ter ondersteuning verjaging als Perceelsgebonden Machtiging
 10. Spreeuw vangen, verplaatsen en opvang als Perceelsgebonden Machtiging
 11. Ree populatiebeheer als Grofwild Machtiging
 12. Onbeschermde inheemse soorten / Luchtdrukwapen Rattenbestrijding als Gebiedsgebonden Machtiging

 

Een aantal ontheffingen zijn al per 1 januari jl. beschikbaar gemaakt in FRS:

 1. Wild zwijn basis ontheffing Buiten Leefgebieden als Algemene Machtiging
 2. Wild zwijn vangkooi buiten leefgebieden als Gebiedsgebonden Machtiging
 3. Vos predatorenbeheer als Algemene Machtiging, bestaande uit:
  1. Weidevogel
  2. Hamster
  3. Patrijs
 4. Diverse Ganzenontheffingen:
   1. Grauwe gans Ruim Populatiereductie Maasplassenregio als Algemene Machtiging
   2. Grauwe gans Koppelvormers als Algemene Machtiging (beschikbaar vanaf 1 februari 2021)
   3. Grauwe gans Beperkt Schadebeperking als Perceelsgebonden Machtiging
   4. Brandgans Ruim Populatiereductie als Algemene Machtiging
   5. Brandgans Beperkt Schadebeperking als Perceelsgebonden Machtiging
   6. Kolgans Ruim Populatiereductie als Algemene Machtiging

 

De overige vigerende ontheffingen vermeld op bijlage 1 van de reeds gestuurde besluitbrief van de provincie werden per 1 april jl. verlengd t/m 1 augustus 2021, of eerder als wij de nieuwe ontheffingen gereed hebben. Wij zullen u hierover t.z.t. informeren.

 

Monitoring

Op 27 maart jl. heeft de landelijke voorjaarstelling plaatsgevonden. Wij verzoeken alle WBE’s de telgegevens in FRS te registreren vóór 1 mei a.s.

 

Kalender

27 april                       Koningsdag FBE kantoor gesloten

vóór 1 mei                  Registratie voorjaarstelling in FRS

5 mei                          Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten

13 mei                         Hemelvaart FBE kantoor gesloten

24 mei                         2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten

Laatste nieuws