Informatie Wasberen in Limburg 

 

Inleiding

De Wasbeer (Procyon lotor) is meer dan 50 jaar geleden vanuit Noord-Amerika in Europa terechtgekomen en daarmee een exoot. De soort staat sinds augustus 2016 op de Unielijst van invasieve exoten (EU-verordening 1143/2014). Een soort die op de Unielijst staat mag onder andere niet meer worden verhandeld en gehouden in EU-lidstaten. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als de soort wijdverspreid is, zodanig te beheersen dat verdere verspreiding en schade zoveel mogelijk voorkomen wordt.

In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk voor de bestrijding van het merendeel van de invasieve exoten van de Unielijst.

 

Wasberenbeleid Limburg

Tussen 2019 en 2022 werden in opdracht van de provincie Wasberen weggevangen. Omdat er nog steeds een populatie Wasberen bestaat in Limburg, heeft de provincie besloten om nogmaals vanaf heden een aantal jaren intensief Wasberen te laten wegvangen door een vangteam. Wasberen worden gevangen met inloopvallen en vervolgens gedood.

Daarnaast is er voor jachtaktehouders en medewerkers van het Waterschap Limburg sinds oktober 2022 een ontheffing beschikbaar voor het vangen en doden van Wasberen. Deze ontheffing is reeds naar alle WBE’s doorgeschreven.

Alle jachtaktehouders van Limburg mogen van 1 augustus tot 14 maart Wasberen doden met het geweer, ook ‘s nachts met behulp van nachtzichtapparatuur of lichtbak. In deze periode mogen jachtaktehouders Wasberen ook vangen met vangkooi of kastval, en de gevangen dieren vervolgens doden met diverse middelen (geweer, luchtdrukwapen met voldoende energie, schietmasker e.d.).

In de periode van 15 maart tot en met 31 juli mogen Wasberen nog wél gevangen worden, maar mogen alleen dieren gedood worden die niet aangezogen zijn. Aangezogen Wasberen dienen direct vrijgelaten te worden.

LET OP: bij Toestemmingen waarbij als voorwaarde is opgenomen dat alleen bepaalde diersoorten beheerd mogen worden (bijvoorbeeld bij sommige TBO’s) MOET daar ook de Wasbeer zijn opgenomen, anders mag het niet!

 

Melden Wasbeer

We willen u vragen om waarnemingen van Wasberen te gaan melden, enerzijds om het vangteam te ondersteunen om zo veel mogelijk Wasberen te vangen, anderzijds voor het verkrijgen van een zo actueel mogelijk beeld van de huidige verspreiding van de Wasbeer in Limburg.

Melden doet men via het Wasberenmeldpunt van de Zoogdiervereniging (https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/monitoring/wasberenmeldpunt).

Heeft u daarnaast vragen of aanvullende informatie, dan kunt u een e-mail sturen naar wasbeervangteam@gmail.com.

 

Onderzoek

Gedode wasberen moeten uiteraard door de jachtaktehouder afgemeld worden in het registratiesysteem, maar ook tot nader order (de eerste 60 dieren uit Limburg) bewaard en ingezameld worden voor onderzoek naar de Wasberenspoelworm, die een voor mensen soms fatale ziekte kan veroorzaken.

 

Betracht extra goede hygiëne bij het in een vuilniszak stoppen van de wasbeer!

 

Maak 2 blaadjes papier waarop met potlood (dat blijft leesbaar als het nat of bloederig wordt!) de volgende zaken staan geschreven:

  1. Datum afschot
  2. Naam WBE
  3. Naam Schutter
  4. Telefoonnummer Schutter (voor navraag over bijzonderheden indien nodig)
  5. Aanduiding van waar in het veld het dier geschoten is (bijvoorbeeld straatnaam of buurtschap)

Stop het eerste blaadje met gegevens IN de vuilniszak bij de Wasbeer.

Maakt vervolgens na het dichtbinden van de vuilniszak het tweede blaadje vast aan de BUITENKANT van de vuilniszak.

 

Wasberenspoelworm

Er is een kans dat Wasberen die men tegenkomt Wasberenspoelworm bij zich dragen en via de vacht of ontlasting mensen hiermee kunnen besmetten. Daarom moet ieder direct contact met Wasberen en hun ontlasting worden vermeden, en dient men strikte hygiënemaatregelen te treffen als men het dier toch hanteert of een kooi reinigt waar een Wasbeer in heeft gezeten om besmetting te voorkómen.

Voor meer informatie:

https://www.rivm.nl/baylisascaris-procyonis

 

 

 

 

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).