Jaarrapportage

Jaarrapportage

Jaarlijks dient de FBE aan de provincie te rapporteren in welke mate handelingen zijn uitgevoerd op basis van de aan de FBE verleende ontheffingen, welke zijn verleend op basis van de goedgekeurde Faunabeheerplannen. Deze rapportageplicht is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Rapportage vindt plaats op basis van melding in het digitale ontheffingensysteem FRS/SRS.

Daarnaast is er ook een rapportageplicht voor gebruikers van de Aanwijzing Exoten & Verwilderde Dieren, Landelijke Vrijstelling en Jacht, welke ook via de FBE lopen.

Tenslotte worden in het kader van monitoring van diverse diersoorten telgegevens verzameld, deze worden ook in deze rapportage weergegeven.

Jaarapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2016  – Aangevuld Historische Gegevens (nov 2017) PD

Rapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2017 V2.1 22 augustus 2018

Rapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2018 Errata versie 10 sep 2019 SCHERM & WW

Rapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2019 V2020-08-27 Ingediend PDF High Res

Rapportage Faunabeheereenheid Ontheffingen 2020 Ingediend 6 juli 2021

Laatste nieuws